免责声明

Met deze disclaimer verwijst de 美狮贵宾会登录中心 naar de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de 美狮贵宾会登录中心 en die van de bezoeker van deze site.

隐私政策

De privacyverklaring van de 美狮贵宾会登录中心 informeert conform de AVG de bezoeker van de website over welke privacygevoelige gegevens er verzameld worden en met welk doel. Er wordt ook aangegeven hoe de persoonsgegevens ingezien, gewijzigd en eventueel verwijderd kunnen worden.

Toegankelijkheidsverklaring

De 美狮贵宾会登录中心 streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening. De toegankelijkheidsverklaringen geven aan hoever de 美狮贵宾会登录中心 gevorderd is met het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid van haar sites. 

版权所有

Op de huisstijl van de 美狮贵宾会登录中心 rust auteursrecht en gebruiksrecht van de 美狮贵宾会登录中心. De huisstijl en de inhoud van deze website mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming door derden gebruikt en/of toegepast worden.

Coronabeleid

De 美狮贵宾会登录中心 heeft een uitgebreid coronabeleid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We volgen hierin de richtlijnen van de Rijksoverheid en doen ons uiterste best om onderwijs, onderzoek en het (thuis)werken zo optimaal aan te bieden.

Vertalingstools

De originele tekst van de website (荷兰se en Engelse kant van de site) geeft de informatie weer die de 美狮贵宾会登录中心 wil delen. Vertalingen na gebruik van bijvoorbeeld de vertaalknop van Google Translate kunnen andere, mogelijk onbedoelde betekenissen geven aan de oorspronkelijke tekst. De 美狮贵宾会登录中心 is niet aansprakelijk voor een door derden vertaalde tekst.

外部链接

De website van de 美狮贵宾会登录中心 bevat externe links. Deze links zijn bedoeld als service voor de bezoeker. De 美狮贵宾会登录中心 kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

条款和条件

Het 执行委员会 van de 美狮贵宾会登录中心 heeft algemene inkoopvoorwaarden én algemene leveringsvoorwaarden vastgesteld voor overeenkomsten met leveranciers en afnemers.

Mogelijkheid om te reageren

We doen ons uiterste best om zorgvuldig en integer om te gaan met de informatie die ons verschaft wordt, en eveneens zetten wij ons in om de gepresenteerde informatie zo accuraat, volledig en actueel mogelijk te presenteren. Mocht u onverhoopt toch onjuistheden, onvolledigheden of verouderde informatie signaleren, dan horen we dat graag via corporatesite@bernieabelassociates.com.